POŁĄCZENIE SPÓŁEK APR I COPERNICUS-DIAGNOSTICS

 

 

 

Wołomin, 30.10.2023 roku

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 października 2023 r. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 w związku z art. 516

§6 Kodeksu Spółek Handlowych doszło do połączenia spółki A.P.R. Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołominie (spółka przejmowana) wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000203450 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ze spółką Copernicus Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołominie (spółka przejmująca) wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000275580 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Mając na względzie datę połączenia spółek tj. 16 października 2023 r. z tym dniem na mocy art. 494 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Copernicus Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki A.P.R. Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmowanej.

Dlatego też, prosimy o uwzględnienie tego faktu w dalszych kontaktach kierując swoją korespondencję w przedmiocie już zawartych umów lub też propozycji ich zawarcia do Copernicus Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej podajemy aktualne dane kontaktowe. Jednocześnie informujemy, że osoby, które w trakcie współpracy z A.P.R. Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wskazane jako osoby do kontaktu, pozostają bez zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt zgodnie z poniższymi danymi.

 

Dane kontaktowe:

 

Copernicus Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marszałkowska 26, 05-200 Wołomin

Adres korespondencyjny: ul. Wileńska 51B pok. 106, 05-200 Wołomin 

tel.: +48 22 763 96 64, fax: +48 22 763 96 65

http://copernicus-diagnostics.pl

e-mail: contact@copernicus-diagnostics.pl

Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP 108-000-29-63

 

Z poważaniem,

Tomasz Ciepielowski – Prezes Zarządu

 

Signed by / Podpisano przez:

Tomasz Marcin Ciepielowski

Date / Data:

2023-10-30 18:11